Home/Actueel/Buurtbatterij als oplossing in overgang naar duurzame energie

Buurtbatterij als oplossing in overgang naar duurzame energie

De tijdelijke opslag van duurzame stroom in een ‘buurtbatterij’ is een oplossing die netbeheerders gebruiken in de overgang naar duurzamere energie. Netbeheerder Liander experimenteert in Rijsenhout met kleinschalige opslag van groene energie. Ook in Utrecht wordt volop met de opslag van duurzame stroom geëxperimenteerd: project IRIS Smart Cities zorgt voor opslagbatterijen die samenwerken met zonnepanelen en elektrisch (deel)vervoer.

Buurtbatterij voorkomt overbelasting

Wanneer energieproductie op een kleinere schaal plaatsvindt, kan het net overbelast raken. Mensen met zonnepanelen leveren hun niet-gebruikte energie in en nemen op een bewolkt moment wel stroom af. Het elektriciteitsnet is niet voorbereid op een dergelijke sterke afname en toename van stroom.

Dit probleem dat netbeheerders te wachten staat, kan volgens de Volkskrant worden voorkomen door opslag in een zogenoemde buurtbatterij. In Rijsenhout experimenteert Liander met een prototype van een apparaat dat een belangrijke rol gaat spelen in onze duurzame energievoorziening. De Volkskrant: “Netbeheerders moeten nu gaan inspelen op de overgang van enkele grote fossiele elektriciteitsfabrieken, zoals kolencentrales, naar een toekomst waarin steeds meer stroom duurzaam en decentraal wordt opgewekt.”

Duurzame energie in Utrecht

Ook in Utrecht vinden ontwikkelingen in duurzame energievoorziening plaats. Met het Europese project IRIS Smart Cities is Utrecht één van de koplopers in het versneld integreren van duurzame energie en elektrisch vervoer in de stad. In de wijk Kanaleneiland-Zuid streeft IRIS naar de uitrol van elektrische deelauto’s en de introductie van elektrische bussen. Batterijen in elektrische deelauto’s, bussen en garageboxen slaan in dit energiesysteem de stroom op van zonnepanelen uit de wijk.

Over IRIS Smart Cities

De stad Utrecht is een van de drie aanvoerders in het H2020 IRIS-project, dat draait om verduurzaming van energie en mobiliteit op wijkniveau met inzet van ICT en betrokkenheid van burgers. Het internationale project IRIS – Integrated and Replicable solutions for co-creation In Sustainable cities – stimuleert ontwikkelingen in slimme, duurzame stedelijke aspiraties die repliceerbaar zijn op andere plaatsen in Europa.

Lees het artikel in Volkskrant
Lees meer over IRIS
IRIS Utrecht