Loading...
Home/Projecten/CRYSTAL

Bodemenergie optimaal benutten

CRYSTAL staat voor CReate Your Sustainable Thermal energy storage at Area Level with fibre-optic monitoring. Het project werkt in Utrecht en Den Haag aan een monitoringssysteem voor warmte- en koude opslagssystemen (WKO’s). CRYSTAL meet hoe WKO’s zich onder de grond werkelijk gedragen en brengt uitbreidingsmogelijkheden in kaart. De projectpartners gebruiken glasvezeltechnologie om te komen tot technische, economische en beleidsmatige innovaties om onze bodemenergie optimaal te benutten.
Ga naar de projectsite
CRYSTAL

Enkele hoogtepunten van CRYSTAL

Eindrapport FOME-BES beschikbaar

Het eindrapport van Fibre-Optic Monitoring Energiebalans en -prestaties van bodemenergiesystemen (FOME-BES) is beschikbaar. Dit project heeft de meerwaarde aangetoond van DTS-glasvezeltechnologie voor ondergrondse monitoring van warmte-koude opslagsystemen. Het CRYSTAL consortium bouwt voort op de kennis uit FOME-BES, waarbij met glasvezeltechnologie degelijke negatieve interferentie wordt voorkomen.

Lees meer

CRYSTAL valt in de prijzen

Rijksvastgoedbedrijf reikte in 2018 voor het eerst een interne Innovatieprijs uit. Binnen het bedrijf wordt er gewerkt aan verduurzaming, waarbij gebruik wordt gemaakt van innovatieve ideeën. Om zulke ideeën te stimuleren is de Innovatieprijs in het leven geroepen. CRYSTAL mocht als allereerste initiatief deze Innovatieprijs in ontvangst nemen.

Lees meer

Over dit project

Doel

Warmte-koude opslag is een vorm van duurzame energievoorziening. De drukte in onze bodem neemt toe, waarmee afstemming op gebiedsniveau vereist is om het aanwezige bodemenergiepotentieel optimaal te benutten. Met CRYSTAL wordt op diverse locaties in Nederland samengewerkt aan een monitoringssysteem voor WKO’s. Dit systeem is bestemd voor het ontwikkelen en exploiteren van gebiedsgerichte WKO-systemen en WKO-allianties.

Werkwijze

Project CRYSTAL bouwt voort op de kennis van het project FOME-BES, dat aantoonde dat DTS-glasvezeltechnologie het functioneren van WKO-systemen verbetert. CRYSTAL wil het proof-of-principle van glasvezelmonitoring omzetten in een economisch rendabel prototype van het CRYSTAL monitoringssysteem.

Samenwerkingspartners

De projectpartners van CRYSTAL zijn Utrecht Sustainability Institute, Buro Bron, Deltares, Gemeente Den Haag, Gemeente Utrecht, Inventec, Provincie Utrecht, Rijksvastgoedbedrijf, Royal HaskoningDHV en Universiteit Utrecht.

Financiering

Het project is mede gefinancierd door TKI Urban Energy uit de Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie van het Ministerie van Economische Zaken.

Looptijd

2018 – 2020

Contact

Arno Peekel