USI: Duurzame innovatie en impact in de regio Utrecht

Het Utrecht Sustainability Institute (USI) werkt aan duurzame kennis, innovatie en impact, startend vanuit de regio Utrecht. We beantwoorden kennisvragen en spotten en ontwikkelen kansen voor duurzame innovatie. Dit doet USI met collega-onderzoekers, ondernemers en overheden. Samen werken we aan de energietransitie, duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit.

Laatste berichten

Maak kennis met USI

Kennisplatform

kennis

Kennisdeling, inspiratie en debat. Deze begrippen staan centraal in het kennisplatform van USI. Hiermee versnelt USI de brede toepassing van nieuwe kennis en innovaties voor duurzame stedelijke ontwikkeling.

Ga naar het kennisplatform

Projecten

USI werkt met collega-onderzoekers, ondernemers en overheden aan kennis en oplossingen voor duurzame steden. Onze projecten koppelen nieuwe kennis aan duurzame innovaties, met maatschappelijke impact als gezamenlijk doel.

Bekijk onze projecten

Samenwerken?

samenwerken

We zijn altijd op zoek naar opgaven en kansen voor duurzame ontwikkeling en innovatie, vooral in steden. Zie je mogelijkheden voor samenwerking? Lees meer over onze werkwijze of neem direct contact op.

Lees over samenwerken

Werkwijze

USI smeedt consortia die bestaan uit kennisinstellingen, bedrijven, overheden en andere maatschappelijke partijen. Hierbij is het gemeenschappelijke doel om nieuwe kennis en oplossingen te ontwikkelen die de stedelijke omgeving verduurzamen. Dat gaat via de onderzoeks- en innovatieprojecten die USI initieert en leidt. Om de nieuwe kennis te vertalen naar praktische impact biedt USI daarbij een platform voor kennisdeling, inspiratie en maatschappelijk debat.
Meer over USI