Loading...

Europese samenwerking voor duurzame steden

Met IRIS wordt de Utrechtse wijk Kanaleneiland-Zuid een Europese koploper in duurzame energie en elektrisch vervoer. In het internationale project werken zeven steden samen om van stedelijke gebieden gezonde, betaalbare en fijne plekken te maken, voor bewoners en de planeet.
IRIS staat voor Integrated and Replicable solutions for co-creation In Sustainable cities. Centraal in het project staat het integreren en opschalen van oplossingen voor de verduurzaming van energie en mobiliteit op wijkniveau, met inzet van ICT en vergaande betrokkenheid van bewoners. Utrecht focust op een aantal oplossingen voor de wijk Kanaleneiland-Zuid, zoals een ICT-platform met open data, de duurzame renovatie van twaalf flatgebouwen en co-creatie met bewoners.
Ga naar de projectsite
IRIS Utrecht

Enkele hoogtepunten van IRIS

IRIS webinar: A Paradigmatic Shift in Citizen Engagement: the good, the bad… the ugly?

Hoe betrek je burgers bij het ontwikkelen van duurzame gebieden? IRIS Smart Cities biedt met de Engelstalige webinar A Paradigmatic Shift in Citizen Engagement uiteenlopende inzichten uit de praktijk in de stad Utrecht.

Bekijk de webinar

IRIS video: the power to change

Binnen IRIS werken steden samen in technische, sociale en digitale innovaties. Ontdek in de film ‘The power to change’ de bijbehorende vijf transitiepaden die steden slimmer maken.

Meer informatie

Over dit project

Doel

IRIS werkt aan de duurzame stadswijk van de toekomst. De projectpartners willen ambitieuze initiatieven op het gebied van energie, mobiliteit en ICT versneld integreren. Drie ‘lighthouse’ steden en vier volgsteden ontwikkelen innovatieve oplossingen. Andere slimme, stedelijke gebieden kunnen deze oplossingen oppikken en herhalen.

Werkwijze

IRIS ontwikkelt en stimuleert energie- en mobiliteitsdiensten op basis van gebruikersvraagstukken. Ook moedigt IRIS samenwerking, duurzame stadsontwikkeling en beleidsoplossingen aan en valideert het project businessmodellen en technische innovaties. Zo stimuleert IRIS slimme, duurzame stedelijke ontwikkeling in Europa.

Samenwerkingspartners

Het project in lighthouse Utrecht wordt uitgevoerd door de volgende partners: Gemeente Utrecht (projectcoördinator), woningcorporatie Bo-Ex, Utrecht Sustainability Institute, Universiteit Utrecht, LomboXnet, ENECO, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Stedin, Qbuzz, Civity en KPN.

Bekijk de projectpartners van de andere lighthouse steden en de volgsteden via de website van IRIS Utrecht.

Financiering

Horizon2020 – Smart Cities and Communities (Lighthouse projects).

Looptijd

2017 – 2023

Contact

Arno Peekel