Home/Over ons

Duurzame innovatie en impact in de Utrechtse regio

USI staat voor duurzame innovatie en impact en bundelt daarvoor krachten met samenwerkingspartners binnen en buiten de regio Utrecht. In nauwe samenwerking met andere aanbieders van duurzame kennis en oplossingen initiëren wij onderzoeks- en innovatieprojecten rond opgaven in de gebouwde omgeving. De projecten focussen op het duurzaam omgaan met de strategische voorraden energie, water en grondstoffen in de stad. Daarbij biedt USI een kennisplatform, waarin inspiratie, kennisdeling en debat centraal staan.

Meer over ons

Werkwijze

duurzaam

Voor duurzame stedelijke ontwikkeling is kennis en innovatie op uiteenlopende vlakken nodig. Voor het bereiken van impact is sterke samenwerking binnen en tussen sectoren nodig. Daarom jaagt USI dit met zijn kennisplatform en innovatieprojecten aan.

Lees meer over onze missie en visie

Samenwerken

samenwerken

Bij ons werk betrekken wij graag andere aanbieders van duurzame kennis en innovaties binnen en buiten de regio Utrecht. Ook jouw organisatie kan netwerkpartner van USI worden.

Lees meer over onze netwerkpartners

Coöperatie

USI is een coöperatie zonder winstoogmerk, een samenwerking van partners gespecialiseerd in duurzaam onderzoek en innovatie. We werken nauw samen met andere onderzoekers, ondernemingen en overheden.

Bekijk ons team