Project Description

Home/Circular Economy Labs/Circular Economy Lab 14 – Afvalloos werken

Circular Economy Lab 14: Afvalloos werken

Afvalloos werken. Aan de voorkant betekent dit afvalloos inkopen en aan de achterkant 100% scheiding en inzameling van afvalstromen voor hergebruik. Hoe organiseren en realiseren we dit in de regio Utrecht? Deze avond was de start van twee initiatieven in het stationsgebied en Utrecht Science Park.

23 november 2016

Afvalloos werken

Op 14 september zette het Kabinet met het nieuwe Rijksbrede programma circulaire economie als stip op de horizon ‘een Nederlandse economie die in 2050 volledig draait op herbruikbare grondstoffen’. Voor 2030 is de ambitie 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen).

De Green Business Club Utrecht Centraal wil in vijf jaar het restafval van bedrijven en openbare ruimte tot minder dan 10% reduceren. Afvalloos gaan werken is voor Utrecht een wenkend perspectief! Dit houdt in dat we geen afval meer produceren en alle producten en grondstoffen hoogwaardig terugbrengen in de kringloop voor hergebruik. Aan de voorkant betekent dit afvalloos inkopen en aan de achterkant 100% scheiding en inzameling van afvalstromen voor hergebruik.

Om dit doel te bereiken zullen gemeenten, inwoners, bedrijfsleven en kenniswereld hier systematisch met elkaar naar toe moeten werken. In kantoren, winkels en dienstverlenende instellingen (de KWD-sector) blijkt veel te winnen, zeker in stad en regio Utrecht waar deze sector bijzonder sterk vertegenwoordigd is. Op nationale schaal omvat de KWD-sector 1,4 miljoen bedrijven en organisaties. De sector loopt met slechts 51% recycling ver achter bij de landelijke doelstellingen. Het Ministerie van I&M heeft een helder doel gesteld voor afvalreductie van restafval (vergelijkbaar met huishoudelijk afval) in deze sector: van 2 naar 1 Mton/jaar in de komende 10 jaar: een reductie van 50%.

Tijdens het Circular Economy Lab stonden de volgende vragen centraal:

  • Hoe organiseren we afvalscheiding en -inzameling in kantoren, winkels en dienstverlenende instellingen in de regio Utrecht om 100% hergebruik te realiseren?
  • Afvalpreventie door afvalloos inkopen, hoe krijgen we dit voor elkaar?

Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het Utrecht Sustainability Institute in samenwerking met de gemeente Utrecht op woensdagavond 23 november in het Academiegebouw Utrecht.

Links

Bekijk de presentatie:
Lees het verslag:
Bekijk de opname:
film
Bekijk de fotoreportage:
Lees het artikel in Milieu:

Programma

Dinsdag 29 september
10.00 – 12.00 uur

Welkom
door Jacqueline Cramer, Utrecht Sustainability Institute, moderator van het Lab

Introductie Circulariteit en ICT: urgentie en cijfers
door Joppe van Driel, Utrecht Sustainability Institute

Sessie I Circulariteit en ICT: huidige stand van zaken  

Pitch Best practice: Display-as-a-Service
door Lowi Vervoorn, Schiphol

Paneldiscussie met:
* Christina Geierlehner, HP Inc.
* Robbert Hoeffnagel, Stichting Green IT Amsterdam
* Lowi Vervoorn, Schiphol Group

Onderwerpen

  • Welke circulaire oplossingen voor werkplekapparatuur worden nu al toegepast?
  • Welke drempels ervaren inkopende organisaties?
  • Welke drempels ervaren vendoren/leveranciers?
  • Hoe kunnen we het inkoopproces verbeteren zodat (rendabele) circulaire oplossingen binnen bereik komen?

Sessie II Naar een bredere toepassing van circulaire werkplekapparatuur

Pitch Nieuwe MVI-criteria voor ICT hardware
door Klaas van der Sterren, Rijkswaterstaat

Paneldiscussie met:
* Sybren Bosch, Copper8
* Michel Strijker, gemeente Almere
* Rudie de Vries, gemeente Haarlem
* Klaas van der Sterren, Rijkswaterstaat

Onderwerpen

  • Hoe ver kunnen we komen in circulaire oplossingen voor werkplekapparatuur?
  • Wat is hiervoor nodig? En waarom is dit belangrijk?
  • Wat kunnen we nu al veranderen?

Conclusies & vervolgacties
door Jacqueline Cramer