Project Description

Home/Circular Economy Labs/Circular Economy Lab 15 – Start-ups

Circular Economy Lab 15 – Start-ups

De circulaire economie vraagt om innovatieve ideeën en nieuwe business modellen. Start-ups kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Wat is de juiste rol voor grown-ups en start-ups om in hun kracht samen te werken? Waar hebben start-ups behoefte aan en hoe geven we gezamenlijk invulling aan een effectief startup ecosysteem?

17 januari 2017

Start-ups

De circulaire economie vraagt om innovatieve ideeën en nieuwe business modellen. Start-ups kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Alleen zijn zij vaak zo druk met het opstarten van eigen activiteiten dat de tijd ontbreekt om zich onderdeel te voelen van een bredere beweging richting circulaire economie. Met als gevolg dat een effectief circulaire economie ecosysteem niet van de grond komt.

Aan de andere kant zijn ‘grown-ups’ (overheden, gevestigde organisaties) zoekend naar het betrekken van start-ups bij circulaire initiatieven. Wat is de juiste rol voor grown-ups en start-ups om in hun kracht samen te werken? Waar hebben start-ups behoefte aan en wat kunnen beide partijen van elkaar verwachten? Hoe borgen we dat de vernieuwende ideeën, producten en diensten een rol krijgen in bestaande en nieuwe circulaire initiatieven? Zoals bijvoorbeeld het initiatief afvalloos werken als onderdeel van het programma Cirkelregio Utrecht. Kortom, hoe geven we gezamenlijk invulling aan een effectief circulaire economie ecosysteem?

Tijdens het vijftiende Circular Economy Lab stond daarom de volgende vraag centraal:
Hoe zorgen we ervoor dat we een effectief start-up ecosysteem realiseren waarin ieder in zijn kracht bijdraagt aan de circulaire economie?

Deze debatavond werd georganiseerd door het Utrecht Sustainability Institute en Het Groene Brein op 17 januari 2017 in het Academiegebouw, Domplein, Utrecht.

Links

Bekijk de presentatie:
Lees het verslag:
Bekijk de opname:
film
Bekijk de fotoreportage:

Programma

Dinsdag 29 september
10.00 – 12.00 uur

Welkom
door Jacqueline Cramer, Utrecht Sustainability Institute, moderator van het Lab

Introductie Circulariteit en ICT: urgentie en cijfers
door Joppe van Driel, Utrecht Sustainability Institute

Sessie I Circulariteit en ICT: huidige stand van zaken  

Pitch Best practice: Display-as-a-Service
door Lowi Vervoorn, Schiphol

Paneldiscussie met:
* Christina Geierlehner, HP Inc.
* Robbert Hoeffnagel, Stichting Green IT Amsterdam
* Lowi Vervoorn, Schiphol Group

Onderwerpen

  • Welke circulaire oplossingen voor werkplekapparatuur worden nu al toegepast?
  • Welke drempels ervaren inkopende organisaties?
  • Welke drempels ervaren vendoren/leveranciers?
  • Hoe kunnen we het inkoopproces verbeteren zodat (rendabele) circulaire oplossingen binnen bereik komen?

Sessie II Naar een bredere toepassing van circulaire werkplekapparatuur

Pitch Nieuwe MVI-criteria voor ICT hardware
door Klaas van der Sterren, Rijkswaterstaat

Paneldiscussie met:
* Sybren Bosch, Copper8
* Michel Strijker, gemeente Almere
* Rudie de Vries, gemeente Haarlem
* Klaas van der Sterren, Rijkswaterstaat

Onderwerpen

  • Hoe ver kunnen we komen in circulaire oplossingen voor werkplekapparatuur?
  • Wat is hiervoor nodig? En waarom is dit belangrijk?
  • Wat kunnen we nu al veranderen?

Conclusies & vervolgacties
door Jacqueline Cramer