Project Description

Home/Circular Economy Labs/Circular Economy Lab 16 – Marktacceptatie

Circular Economy Lab 16: Marktacceptatie

Marktacceptatie is van essentieel belang voor de transitie naar een circulaire economie. Hoe kunnen breed-gedragen nationale en internationale afspraken hier effectief aan bijdragen? De discussie wordt gevoerd aan de hand van het Rijksbrede programma Circulaire Economie en het nationaal grondstoffenakkoord, met als voorbeeld het Betonakkoord.

20 juni 2017

Marktacceptatie

Marktacceptatie is van essentieel belang voor de transitie naar een circulaire economie. Om opschaling van circulaire producten en diensten te realiseren moeten overheid en bedrijfsleven voldoen aan (internationaal) geldende normen. Omgekeerd geldt dat als we de bestaande normen onderdeel willen laten zijn van een circulaire economie, we deze voor een deel moeten aanpassen. Ook is de ontwikkeling van nieuwe normen die passen bij de circulaire economie noodzakelijk. Recente ontwikkelingen zoals het Rijksbreed programma Circulaire Economie en het nationaal grondstoffenakkoord maken de discussie over normalisatie urgenter dan ooit.

Het doel van deze bijeenkomst was om de rol en bijdrage van normalisatie in een vroeg stadium te agenderen en daarmee de transitie naar een circulaire economie te kunnen versnellen. Het 16e Circular Economy Lab draaide dan ook om de volgende vraag: Hoe kunnen breed-gedragen nationale en internationale afspraken effectief bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie?

De discussie werd gevoerd aan de hand van het Rijksbrede programma Circulaire Economie en het nationaal grondstoffenakkoord, met als voorbeeld het Betonakkoord. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het Utrecht Sustainability Institute in samenwerking met het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) op dinsdag 20 juni in het Academiegebouw, Domplein, Utrecht.

Links

Bekijk de presentatie:
Lees het verslag:
Bekijk de opname:
film
Bekijk de fotoreportage:
Lees het artikel in Milieu:

Programma

Dinsdag 29 september
10.00 – 12.00 uur

Welkom
door Jacqueline Cramer, Utrecht Sustainability Institute, moderator van het Lab

Introductie Circulariteit en ICT: urgentie en cijfers
door Joppe van Driel, Utrecht Sustainability Institute

Sessie I Circulariteit en ICT: huidige stand van zaken  

Pitch Best practice: Display-as-a-Service
door Lowi Vervoorn, Schiphol

Paneldiscussie met:
* Christina Geierlehner, HP Inc.
* Robbert Hoeffnagel, Stichting Green IT Amsterdam
* Lowi Vervoorn, Schiphol Group

Onderwerpen

  • Welke circulaire oplossingen voor werkplekapparatuur worden nu al toegepast?
  • Welke drempels ervaren inkopende organisaties?
  • Welke drempels ervaren vendoren/leveranciers?
  • Hoe kunnen we het inkoopproces verbeteren zodat (rendabele) circulaire oplossingen binnen bereik komen?

Sessie II Naar een bredere toepassing van circulaire werkplekapparatuur

Pitch Nieuwe MVI-criteria voor ICT hardware
door Klaas van der Sterren, Rijkswaterstaat

Paneldiscussie met:
* Sybren Bosch, Copper8
* Michel Strijker, gemeente Almere
* Rudie de Vries, gemeente Haarlem
* Klaas van der Sterren, Rijkswaterstaat

Onderwerpen

  • Hoe ver kunnen we komen in circulaire oplossingen voor werkplekapparatuur?
  • Wat is hiervoor nodig? En waarom is dit belangrijk?
  • Wat kunnen we nu al veranderen?

Conclusies & vervolgacties
door Jacqueline Cramer