Project Description

Home/Circular Economy Labs/Circular Economy Lab 18 – Hoogwaardig gebruik van biomassa

Circular Economy Lab 18 – Hoogwaardig gebruik van biomassa

Hoewel verbranding de vraag naar fossiele brandstoffen vermindert, staat het hoogwaardiger toepassen in de weg. Daarmee ontstaat de vraag: hoe kunnen we het momentum dat we nu hebben voor hoogwaardige verwerking van biomassa een stap verder brengen en opschalen?

4 juni 2018

Biomassa

In Nederland is er momentum voor de hoogwaardige verwerking van biomassa-restromen. Gemaaid bermgras, gekapt hout, bagger en slib vinden in succesvolle innovatieprojecten hun weg naar de chemische industrie, papier en karton, bio-asfalt of de bouw. Tegelijkertijd wordt steeds meer biomassa verbrand. Hoewel verbranding de vraag naar fossiele brandstoffen vermindert, staat het hoogwaardiger toepassen in de weg. Daarmee ontstaat de vraag: hoe kunnen we het huidige momentum benutten en hoogwaardige verwerking van biomassa versnellen?

Ervaringen met hoogwaardige verwerking
Tijdens het 18e Circular Economy Lab stond deze vraag centraal. Wageningen University trapte af met een presentatie over de rol van biomassa in de circulaire economie. Daarna gingen we in discussie met Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Zij genereren grote hoeveelheden biomassa en hebben ervaring met routes voor hoogwaardige verwerking van hun restromen. Zij gingen in op de mogelijkheden voor hergebruik en deelden hun toekomstvisie, afwegingen en huidige keuzes met het publiek.

Biomassa in bouw- en infrasector
Vervolgens zoomden we in op de toepassing van biomassa-reststromen in de bouw- en infrasector. Het gebruik van biobased producten staat hier nog in de kinderschoenen. Toch zou grootschalige inzet mogelijk moeten zijn. Het bedrijf Roelofs presenteerde succesvolle pilots met bio-asfalt en bio-beton. Opdrachtgevers van onder andere Provincie Zeeland (koploper in biobased inkopen) gingen in debat over hoe we de weg plaveien voor grootschalige, hoogwaardige verwerking van maaisel, snoeihout en slib in deze sectoren.

Programma van de avond
USI organiseerde deze bijeenkomst in samenwerking met de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Jacqueline Cramer zal de avond leiden.

Het lab vond plaats van 20:00 tot 22:00 op maandag 4 juni 2018 in de Aula van het Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht.

Links

Bekijk de presentatie:
Lees het verslag:
Bekijk de opname:
film
Bekijk de fotoreportage:
Lees het artikel in Milieu:

Programma

Maandag 4 juni 2018
20.00 – 22.00 uur

Welkom en introductie
door Jacqueline Cramer, Utrecht Sustainability Institute, moderator van het Lab

Sessie I Aanbod van biomassa stromen  

Pitch Rol van biomassa in de circulaire economie
door Jan van Dam, Wageningen University & Research

Paneldiscussie met:
* Antoine Giezen, Rijkswaterstaat
* Wim Heijbroek, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
* Henk Wanningen, Staatsbosbeheer
* Jan van Dam, Wageningen University & Research

Onderwerpen

  • Welke verwerkingsroutes hebben de deelnemers gekozen, en waarom?
  • Leveren we ‘hoogwaardigheid’ in om een businesscase rond te krijgen?
  • Wat zijn de voorwaarden voor verdere opschaling?

Sessie II De keten rond voor biomassa reststromen

Pitch Demonstratieprojecten met bio-asfalt en biobeton
door Robby van den Broek, Roelofs BV

Paneldiscussie met:
* Jolein Baidenmann, Grondstoffenregisseur Metropoolregio Amsterdam
* Robby van den Broek, Roelofs BV
* Hans Korbee, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
* Robby van den Broek, Roelofs BV

Onderwerpen

  • Wat zijn de drempels voor versnelling van hoogwaardige toepassing in bouw & infra?
  • Kan het verwerken hoogwaardiger?
  • Kunnen opdrachtgevers van gemeente en provincie hoogwaardige toepassing versnellen?
  • Hoe ver zijn we met circulair en biobased inkopen?

Conclusies & vervolgacties
door Jacqueline Cramer