Project Description

Home/Circular Economy Labs/Circular Economy Lab 21 – Circulaire gebiedsontwikkeling

Circular Economy Lab 21: Circulaire gebiedsontwikkeling

Het 21ste Circular Economy Lab vond plaats in het Academiegebouw op het Domplein in Utrecht. Dit keer werd circulaire gebiedsontwikkeling onder de loep genomen: hoe kunnen we circulaire gebiedsontwikkeling verbeteren in de praktijk? Er was een open discussie met een panel van zowel ervaringsdeskundigen als experts op het gebied van ruimtelijke ordening.

2 december 2019

Circulaire gebiedsontwikkeling in de praktijk

Er zijn al mooie voorbeelden van circulaire gebiedsontwikkeling te vinden op verschillende plaatsen in Nederland. Maar wat verstaan we eigenlijk onder circulaire gebiedsontwikkeling, wat is de meerwaarde hiervan en waarom zou het nadrukkelijker in ruimtelijke ontwikkeling meegenomen moeten worden? Welke drempels komt men tegen in de praktijk? Deze vragen beantwoorden we aan de hand van drie inspirerende praktijkvoorbeelden.

Daarna bespreken we welke stappen we moeten nemen om circulaire gebiedsontwikkeling breder toe te passen. Wat zouden partijen anders kunnen doen om dit mogelijk te maken? Denk bijvoorbeeld aan samenwerkingsvormen, aanbesteding, contracten, maar ook wat kan op bestuurlijk en ambtelijk gebied.

De avond wordt mede mogelijk gemaakt door de Alliantie Cirkelregio Utrecht. Dit is een netwerk van organisaties die samenwerken om de circulaire economie in de regio Utrecht te versterken.

Links

Bekijk de presentatie:
Lees het verslag:
Bekijk de opname:
film
Bekijk de fotoreportage:

Programma

Maandag 2 december
Inloop vanaf 19.30 uur, aansluitend een netwerkborrel
20.00 – 22.00 uur

Welkom
door Jacqueline Cramer, Utrecht Sustainability Institute, moderator van het Lab

Introductie Circulaire gebiedsontwikkeling: typologie & best practices
door Joppe van Driel, Utrecht Sustainability Institute

Sessie I De meerwaarde van circulaire gebiedsontwikkeling  

Pitch Circulaire gebiedsontwikkeling in het Werkspoorkwartier
door Charlotte Ernst, Hof van Cartesius en Buurman Utrecht

Paneldiscussie met:
* Gabriëlle Muris, Erfgoed Werkspoor Utrecht – Werkspoorkwartier
* Kevin Rijke – Industriepark Kleefse Waard
* Peter Dortwegt – Circulair Buiksloterham

Onderwerpen

  • Wat verstaan we onder circulaire gebiedsontwikkeling?
  • Wat is de meerwaarde van de gebiedsbenadering, voor woon- en werkgebieden?
  • Wat is de meerwaarde van circulariteit in ruimtelijke ordening en ontwikkeling?
  • Hoe komt die meerwaarde tot uiting in de huidige best practices van circulaire gebiedsontwikkeling?

Sessie II Circulaire gebiedsontwikkeling als procesaanpak

Pitch Ervaringen met circulaire gebiedsontwikkeling – Cartesiusdriehoek
door Onno Dwars, Ballast Nedam

Paneldiscussie met:
* Onno Dwars, Ballast Nedam – Cartesiusdriehoek
* Marco Broekman, stedenbouwkundige – Merwede / Circulair Beurskwartier
* Martine de Vaan, Rijksvastgoedbedrijf – Moreelse

Onderwerpen

  • Hoe kunnen we circulaire gebiedsvisies uitvoerbaar maken?
  • Wat vraagt circulaire gebiedsontwikkeling van de participanten in een gebied?
  • Vergt het nieuwe contractvormen, manieren van aanbesteden, ontwikkelkaders, bestemmingsplannen?
  • Helpt de omgevingsvisie als instrument?
  • Welke rol kunnen lokale, regionale en landelijke overheden hierin spelen?
  • Welke eisen kunnen aanbestedende diensten stellen aan ontwikkelaars en welke initiatieven kunnen ontwikkelaars zelf al nemen?

Conclusies & vervolgacties
door Jacqueline Cramer