Project Description

Home/Circular Economy Labs/Circular Economy Lab 23 – Circulaire dataservers

Circular Economy Lab 23 – Circulaire dataservers

In samenwerking met Amsterdam Economic Board organiseert Utrecht Sustainability Institute het 23ste Circular Economy Lab over circulaire dataservers. Dit is in navolging van het vorige lab over circulair inkopen van ICT op de werkplek.

1 december 2020

Amsterdam Economic Board

Met toenemende digitalisering komen er steeds meer datacenters in Nederland. De Metropool Amsterdam is uitgegroeid tot de nummer één datacenter hub van Europa. Deze datacenters zijn gevuld met hardware zoals dataservers en verbruiken veel energie.

Dataservers hebben een grote impact op het milieu. Naast een hoog energieverbruik, kost ook de productie van dataservers veel energie (embodied energy) en ze bevatten kritieke metalen. De groei van datacenters en de korte afschrijvingsperiode van servers zorgen ervoor dat kritieke metalen snel op raken. Zo worden in Nederland jaarlijks een half miljoen servers afgedankt (7,4 kton; op basis van cijfers over 2016).

Er is veel potentie voor circulaire en modulaire oplossingen, maar de vraag naar deze oplossingen voor dataservers in het inkoop- en aanbestedingsproces is nog laag. We identificeren samen met experts en koplopers de knelpunten en bepalen hoe circulaire oplossingen bereikbaar en opgeschaald kunnen worden. Met name de sturende rol van opdrachtgevers in het kader van circulair inkopen en aanbesteden komt daarbij aan bod.

Links

Presentatie
Verslag

Kijk het lab terug
film

Programma

Dinsdag 1 december
10.00 – 12.00 uur

Welkom
door Jacqueline Cramer, Utrecht Sustainability Institute, moderator van het Lab

Sessie I Circulariteit en dataservers: huidige stand van zaken

Pitch Dataservers in de MRA en Nederland
door Jeroen van der Tang, NLdigital

Paneldiscussie met:
* Jochem de Groot, Microsoft
* Robert de Koning, Dell
* Arjen Workum, Aliter Networks
* Jeroen van der Tang, NLdigital

Onderwerpen

  • Welke energiezuinige en circulaire oplossingen voor dataservers zijn technisch mogelijk?
  • Welke oplossingen worden nu al toegepast?
  • Welke innovaties zijn er nodig/moeten verder worden ontwikkeld in de komende jaren?
  • Welke trade-offs spelen hierbij een rol?

Sessie II Naar een bredere toepassing van circulaire werkplekapparatuur

Pitch Circulair inkopen van dataservers
door Jeroen Cox, KPN

Paneldiscussie met:
* Clemens Esser, Hewlett Packard Enterprise
* Mimi Eelman, Gemeente Amsterdam
* Eric Lisica, Iron Mountain
* Riny van der Wiel, Radboud Nijmegen

Onderwerpen

  • Welke drempels ervaren inkopende organisaties en leveranciers?
  • Hoe kunnen we het inkoopproces verbeteren zodat circulaire oplossingen voor servers binnen bereik komen?
  • Welke rol heeft de overheid? Hoe kan de overheid met regelgeving of stimulerende maatregelen circulair inkopen van dataservers in beweging krijgen?
  • Wat moeten we in gang zetten om circulaire oplossingen op te schalen?

Conclusies & vervolgacties
door Jacqueline Cramer