Project Description

Home/Circular Economy Labs/Circular Economy Lab 11: Circulaire gebouwinrichting

Circular Economy Lab 11: Circulaire gebouwinrichting

Hoe maken we gebouwinrichting toekomstbestendig en circulair in exploitatie en ontwerp? Tijdens deze debatavond zijn we dieper ingegaan op de mogelijkheden voor een toekomstbestendige gebouwinrichting en het afstemmen van vraag en aanbod in de markt. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het Utrecht Sustainability Institute op maandagavond 16 november 2015 in het Academiegebouw, Domplein, Utrecht.

16 november 2015

Gebouwinrichting

Achtergrond
Kenmerkend voor de regio Utrecht is een relatief grote vertegenwoordiging van de financiële en zakelijke dienstverlening, overheid en zorg. Dit biedt veel kansen voor de circulaire (her)inrichting van kantoor- en overheidsgebouwen en zorginstellingen. Al in de ontwerpfase kan rekening worden gehouden met (toekomstig) (her)gebruik van ruimten. Daarnaast bieden nieuwbouw/renovatie van gebouwen en de keuze voor (regionale) leveranciers van meubelen, vloerbedekking en verlichting veel mogelijkheden voor circulair (her)gebruik van grondstoffen en producten. Aan de beleidskant zijn er diverse ontwikkelingen. Zo is de regio aangesloten bij de landelijke Green Deal Circulair Inkopen, waarvoor diverse pilots en trajecten in gang gezet zijn. Ook heeft het recent geformuleerde strategisch programma ‘Op weg naar Cirkelregio Utrecht’ tot doel de economische en innovatieve kracht van de regio op het gebied van de circulaire economie te versterken. Maar hoe komen we van beleid naar praktijk?

Strategisch programma: Op weg naar Cirkelregio Utrecht
Binnen de Utrechtse regio willen de gemeente Utrecht, gemeente Amersfoort, Economic Board Utrecht, het Utrecht Sustainability Institute en Natuur- en Milieufederatie Utrecht in een gezamenlijke alliantie en in samenwerking met andere partijen toewerken naar een ‘Cirkelregio Utrecht’. In het strategisch programma zijn aan de hand van een quick-scan een tiental korte-termijn circulaire strategielijnen gespecificeerd: een prioritering van verschillende kansrijke grondstofstromen die op regionale schaal economisch rendabel zijn of waarbij Utrecht kan aanhaken bij bestaande initiatieven om (landelijk) schaalbare business cases te ontwikkelen. Lees meer.

Links

Bekijk de presentatie
Lees het verslag
Bekijk de opname:
film
Bekijk de fotoreportage:

Programma

Moderator: Jacqueline Cramer, Utrecht Sustainability Institute

19.30 uur
Ontvangst met koffie en thee

20.00 uur
Introductie door Jacqueline Cramer

20.05 – 20.20 uur
Op weg naar Cirkelregio Utrecht
Het strategisch programma ‘ Op weg naar Cirkelregio Utrecht’ is gericht op de transitie naar een circulaire economie door alliantievorming op regionale schaal. Jacqueline Cramer licht het strategisch programma op hoofdlijnen toe. In het programma zijn een tiental kansrijke grondstofstromen gespecificeerd die op regionale schaal economisch rendabel kunnenzijn of waarbij Utrecht kan aanhaken bij bestaande initiatieven om (landelijk) schaalbare business cases te creëren. Eén van de regionale speerpunten is het circulair maken van gebouwinrichting. Hoe komen we van beleid naar praktijk?

20.20 – 21.10 uur
Discussieronde 1: Regionaal kansen creëren
In de regio Utrecht lopen diverse circulaire inkoopprojecten op het gebied van gebouwinrichting. Wat zijn de ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan bij overheid, zorginstellingen en bedrijfsleven? Waar worden belemmeringen ervaren en wat is ervoor nodig om deze te overkomen? Hoe kunnen vragende partijen vrij baan maken voor een haalbare business case op regionale schaal? En welke kansen biedt dit voor het Utrechtse bedrijfsleven ? Deze vragen komen aan bod tijdens de paneldiscussie, met ruimte voor vragen uit en discussie met de zaal.

Paneldiscussie met:
– Nelly Swijnenburg, programmamanager duurzame ontwikkeling, gemeente Amersfoort
– Geerke Versteeg, projectleiding nieuwe verkeersleidingspost ProRail, Humanagement
– Adrianne Jonquière-Breure, projectleider circulaire inrichting NSPOH, stichting Circulaire Economie

21.10 – 21.55 uur
Discussieronde 2: Naar een one-stop-shop voor circulaire kantoorinrichting?
Door het vormen van (regionale) allianties kunnen aanbieders van circulaire gebouwinrichting een ontzorgend totaalconcept realiseren. Hoe wenselijk is dit en hoe organiseren we de markt dusdanig? Een belangrijke voorwaarde daarbij is het realiseren van een haalbare circulaire business case door het in ogenschouw nemen van de totale levenscyclusanalyse. Ook op dit gebied zijn diverse voorbeelden in de regio beschikbaar. Zijn deze voorbeelden momenteel een stap in de goede richting of kunnen we al daadwerkelijk spreken van een gesloten kringloop?

Paneldiscussie met:
– Geanne van Arkel, hoofd duurzame ontwikkeling, Interface
– Michael Kuiper, directeur, Desko
– Carola van de Bilt, interieurarchitect, Gispen

21.55 uur
Formuleren van conclusies en vervolgacties door moderator Jacqueline Cramer.

22.00
Netwerkborrel