Project Description

Home/Circular Economy Labs/Circular Economy Lab 5: Circulair inkopen

Circular Economy Lab 5: Circulair inkopen

Dat circulair inkopen meerwaarde biedt staat vast. De voordelen zijn o.a. lagere kosten, beter leveranciersmanagement en minder afvalmanagement. Maar hoe kan het meten van economische, milieu- en maatschappelijke effecten bijdragen aan een efficiënte en effectieve circulaire inkoopstrategie?

24 juni 2014

Circulair inkopen

Dat circulair inkopen meerwaarde biedt staat vast. De voordelen zijn lagere kosten, beter leveranciersmanagement, minder afvalmanagement, minder prijsschommelingen en een beter imago doordat het bijdraagt aan het beperken van grondstoffenschaarste en aan een toekomstbestendige economie. Maar hoe kan het meten van economische, milieu- en maatschappelijke effecten kan bijdragen aan een efficiënte en effectieve circulaire inkoopstrategie? Deze vraag stond centraal tijdens het vijfde Circular Economy Lab: Circulair Inkopen als aanjager van de Circulaire Economie – zo meten we dat!?

Het lab werd georganiseerd door het Utrecht Sustainability Institute in samenwerking met de Economic Board Utrecht en vond plaats op dinsdag 24 juni van 19.30 – 22.00 uur in het Auditorium van Het Utrechts Archief, Hamburgerstraat 28, Utrecht.

Links

Bekijk de presentatie:
Lees het verslag:
Bekijk de opname:
film
Bekijk de fotoreportage:
Lees het adviesrapport:
kennis

Programma

moderator: Jacqueline Cramer, directeur USI

19.30 uur
Ontvangst met koffie en thee

20.00 uur
Introductie en kort interview over het EBU Initiatief Circulair Inkopen met Irene ten Dam, programmamanager Groene Economie Economic Board Utrecht door Jacqueline Cramer

20.05 – 20.20 uur
Presentatie effectmeetmethode circulair inkopen
Wat is circulair inkopen? Welke meerwaarde wil de regio Utrecht hiermee creëren? Toelichting op de ontwikkelde effectmeetmethode: hoe werkt het en welke economische en maatschappelijke effecten worden gemeten? Voorbeeld aan de hand van een van de pilots.
Walter Vermeulen, Associate Professor Duurzame Productie & Consumptie Universiteit Utrecht
Gevolgd door discussie o.l.v. Jacqueline Cramer met Walter Vermeulen en de zaal

20.30 – 21. 15 uur
Interactieve paneldiscussie circulair inkopen
– Thea Smid-Verheul, inkoopstrateeg/programmamanager inkoopprofessionalisering Gemeente Utrecht
– Mandy Willems, senior programma-adviseur Rijkswaterstaat
– Joan Prummel, categoriemanager afval en grondstoffen, RVO
Het panel van experts gaat onder leiding van Jacqueline Cramer in discussie met elkaar en de zaal over de gepresenteerde effectmeetmethode voor circulair inkopen. Hierbij komen onder andere de volgende vragen aan bod: Wat is de reactie van de panelleden op de gepresenteerde meetmethode? Hoe kan deze meetmethode op strategisch niveau sturend zijn op het aanbestedingsproces? Hoe werkt de methode motiverend om met circulair inkopen aan de slag te gaan?

21.15 – 21.55 uur
Interactieve discussie met aanwezige bedrijven
Onder leiding van Jacqueline Cramer worden aanwezige vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven die circulair produceren / ondernemen gevraagd naar hun visie op circulair inkopen. Welk economisch en maatschappelijk effect creëren of verwachten zij van hun productgroep(en) die volgens circulaire principes geproduceerd en geleverd worden? Ziet men deze effecten terug in de gepresenteerde meetmethode? Hoe vertaalt de meetmethode zich naar de inkooppraktijk?

21.55 uur
Gezamenlijk formuleren van conclusies en vervolgacties

22.00
Netwerkborrel

Achtergrond EBU initiatief

Het lab is onderdeel van het initiatief circulair inkopen van de Economic Board Utrecht. Dit initiatief heeft als doel het stimuleren van de circulaire economie. Zo hebben gemeente Amersfoort, Utrecht, Woerden en de provincie Utrecht zich al gecommitteerd aan dit initiatief met de ambitie in 2020 10% circulair in te kopen. Dit staat gelijk aan een marktimpuls van 100 miljoen euro per jaar. Lees meer over dit initiatief op www.economicboardutrecht.nl/circulairinkopen.