Project Description

Home/Circular Economy Labs/Circular Economy Lab 6: Waardering in de bouw

Circular Economy Lab 6: Waardering in de bouw

De bouwsector biedt grote kansen voor hergebruik en besparing op het gebruik van natuurlijke grondstoffen. Maar op dit moment is het erg lastig om de berekening van de milieuprestaties van gerecyclede producten op een eerlijke manier te vergelijken met die van ‘virgin’ materialen. Hoe doen we dit?

25 september 2014

Waardering in de bouw

De bouwsector biedt grote kansen voor hergebruik en besparing op het gebruik van natuurlijke grondstoffen. Op dit moment is het echter nog erg lastig om de berekening van de milieuprestaties van gerecyclede producten op een eerlijke manier te vergelijken met die van ‘virgin’ materialen. Wat ontbreekt is een goede verdeelsleutel voor het toerekenen van de milieu-impact van gerecyclede materialen aan de verschillende schakels in de productketen.

Hoe waarderen we recycling in de bouw op een evenwichtige manier? Deze vraag stond centraal tijdens het Circular Economy Lab op donderdag 25 september 2014. Het lab werd georganiseerd door het Utrecht Sustainability Institute als onderdeel van het onderzoeksproject ‘Naar een uniforme en breed gedragen invulling van de milieuinformatie van gerecyclede producten’ en vond plaats tijdens de beurs Ecobouw in de Jaarbeurs, Utrecht.

Links

Bekijk de presentatie:
Lees het verslag:
Bekijk de opname:
film
Bekijk de fotoreportage:

Programma

Moderator: Jacqueline Cramer, directeur USI

14.30 uur
Ontvangst met koffie en thee

15.00 uur
Introductie door Jacqueline Cramer
Boekpresentatie: “Duurzaamheidsoorlog” door Thomas van Belzen
Jacqueline Cramer neemt het eerste exemplaar van het boek in ontvangst

15.10 – 15.35 uur
Ronde 1: Voorlopige conclusies en denkrichtingen voor een uniforme methode
Jeanette Levels-Vermeer, adviseur LBP Sight
Vanuit het project ‘milieuinformatie gerecyclede producten’ wordt een voorstel ontwikkeld voor het waarderen van recycling van bouwmaterialen door de kosten en baten van recycling te verdelen onder spelers in de keten. Voor de productgroepen staal, prefab beton en gips is de analyse gemaakt. Het project wordt, onder leiding van het USI, uitgevoerd door Ecofys, IVAM en LBP Sight.
Presentatie gevolgd door vragen uit/discussie met de zaal.

15.35 – 16.20 uur
Ronde 2: De reactie van de sector
– Ad Maas, voorzitter werkgroep Milieu NBVG en manager techniek & innovatie Saint-Gobain Gyproc
– Jules Wilhelmus, adviseur WMC BV
– Mantijn van Leeuwen, directeur CRH Sustainable Concrete Centre
– Leon Wolthers, adviseur ketenefficiency, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Jacqueline Cramer interviewt de vertegenwoordigers van de productgroepen staal, prefab beton en gips. Hierbij komen o.a. de volgende vragen aan bod:
– Wat is uw reactie op de voorgestelde methode?
– Hoe kunnen kosten en baten onder de ketenspelers binnen uw productgroep evenwichtig worden verrekend?
– Op welke manier is consensus binnen uw productgroep te bereiken?
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt actief betrokken in deze discussie vanuit haar expertise met meerjarenafspraken, keteninitiatieven, het bereiken van een eerlijke verdeelsleutel en de ervaring die tot nu toe is opgedaan met energiegebruik in de industrie.

16.20 – 16.50 uur
Ronde 3: en nu verder
De discussie wordt voortgezet met de aanwezigen in de zaal, waarbij ook andere productgroepen aan bod kunnen komen.

16.50 – 17.00 uur
Gezamenlijk formuleren van conclusies en vervolgacties

Over het project

Het project ‘Naar een uniforme en breed gedragen invulling voor de milieuinformatie, zoals bijvoorbeeld gedeclareerd middels een MRPI certificaat, van gerecyclede producten’ heeft als doel het operationaliseren en daarmee verplicht stellen van ‘Module D’ zoals bedoeld in EN 15804, maar dan binnen de context van de Nederlandse Bepalingsmethode Milieuprestaties Gebouwen en GWW-werken. Bij het formuleren van een uniforme en transparante berekeningsmethode worden belanghebbende sectoren met mogelijk tegengestelde belangen betrokken. Het resultaat moet voldoende breed ondersteund worden om de verwerking van Module D te verdiepen. Volledige vergelijkbaarheid van de milieuprestaties van primaire en secundaire materialen binnen de Bepalingsmethode zal het voor bouwers en aanbesteders mogelijk maken om beter te sturen op de milieuprestaties van de te gebruiken materialen en duurzaamheid van de bouwsector ten goede komen; beoordeling door de overheid en auditors van kwaliteitsstandaarden als BREEAM wordt ook gefaciliteerd.

Over Ecobouw

Ecobouw is hét platform voor duurzaam bouwen en vindt plaats van 23 t/m 25 september tijdens de Dutch Green Building Week. Ecobouw heeft als doelstelling om een zo volledig mogelijk beeld te geven van duurzame oplossingen voor de gebouwde omgeving, inclusief nieuwbouw, renovatie, herbestemming en gebiedsontwikkeling.
Ecobouw presenteert een uitgebreid programma aan seminars en conferenties met een informatiebeurs op het gebied van duurzaam bouwen. Kijk voor meer informatie op www.ecobouw.net.