Project Description

Home/Circular Economy Labs/Circular Economy Lab 8: De waarde van plastic

Circular Economy Lab 8: De waarde van plastic

Dagelijks worden grote hoeveelheden plastic producten en verpakkingen gebruikt. Een toenemend deel hiervan wordt al goed gerecycled. Hoe maken we van plastic afval een waardevolle recyclingstroom en verhogen we de inzet van gerecycled plastic als grondstof voor producten en verpakkingen?

2 december 2014

Plastic

Dagelijks worden grote hoeveelheden plastic producten en verpakkingen gebruikt. Een toenemend gedeelte hiervan wordt via diverse inzamelingskanalen op grote schaal gerecycled. Het restant belandt bij het restafval of zelfs op straat. Er liggen enorme kansen voor de inzameling en recycling van plastic en om het plastic recyclaat vervolgens als grondstof in te zetten voor de producten en verpakkingen die we dagelijks gebruiken.

Maar hoe maken we van plastic afval een waardevolle recyclingstroom en verhogen we de inzet van gerecycled plastic als grondstof voor producten en verpakkingen? Deze vraag stond centraal tijdens het Circular Economy Lab op dinsdag 2 december 2014 in het Academiegebouw, Domplein, Utrecht. Het lab werd georganiseerd door het Utrecht Sustainability Institute in samenwerking met de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie en PlasticsEurope.

Links

Bekijk de presentatie:
Lees het verslag:
Bekijk de opname:
film
Bekijk de fotoreportage:

Programma

Moderator: Jacqueline Cramer, directeur USI

19.30 uur
Ontvangst met koffie en thee

20.00 uur
Introductie door Jacqueline Cramer

20.05 – 20.35 uur
Ronde 1: (Regionale) hoogwaardige recycling van plastic – case
Ton van der Giessen, Algemeen Directeur Van Werven

Ton van der Giessen zal toelichten hoe zijn bedrijf voor verschillende soorten kunststof sluitende business cases heeft weten te realiseren. Daarbij zal ook aan de orde komen waar in de keten de grootste knelpunten liggen om de kunststof afvalstroom om te zetten in hoogwaardig hergebruik en recycling.

20.35 – 21.15 uur
Ronde 2: Een haalbare business case – paneldiscussie
– Arie Hooimeijer, directeur KCPK – Kenniscentrum Papier en Karton
– Cyrille Depondt, directeur/eigenaar Weelec
– Ton van der Giessen, Algemeen Directeur Van Werven

Het panel van experts gaat onder leiding van Jacqueline Cramer in discussie met elkaar en de zaal over de vraag hoe en op welke schaal voor plastic recyclaat een haalbare business case te realiseren is. Hierbij komen o.a. de volgende vragen aan bod:
– Hoe verhoudt de kostenopbouw van virgin en gerecyclede materialen zich tot elkaar; waar zitten de kosten en baten in de keten?
– Wat zijn de ervaringen bij papier & karton en elektronica en hoe zijn deze ketens ingericht?
– Hoe verbind je waarde aan afval en wat is er voor nodig (in de keten) om dit te organiseren?

21.15 – 21.55 uur
Ronde 3: Verduurzaming in de markt – paneldiscussie
– Eelco Smit, director Sustainability Philips
– Maria Westerbos, directeur Plastic Soup Foundation
– Gerard Nijssen, directeur Nijssen recycling BV
– Siem Haffmans, Partners for innovation

Het panel van experts gaat onder leiding van Jacqueline Cramer in discussie met elkaar en de zaal over de mogelijkheden en het vergroten van de inzet van gerecycled plastic in producten en verpakkingen. Hierbij komen onder andere de volgende vragen aan bod:
– Op welke manier is duurzaam plastic op dit moment verankerd in het duurzaamheidsbeleid en hoe vertaalt dit zich naar het daadwerkelijk gebruik van gerecycled plastic?
– Wat is voor nodig om het gebruik van gerecycled plastic als grondstof voor producten en verpakkingen te stimuleren of te verhogen?
– Waar liggen kansen en hoe kunnen we deze (op korte termijn) lokaal verzilveren?

21.50 uur
Gezamenlijk formuleren van conclusies en vervolgacties

22.00
Netwerkborrel