4 juni 2018

Circular Economy Lab 18: Hoogwaardig gebruik van biomassa

Hoewel verbranding de vraag naar fossiele brandstoffen vermindert, staat het hoogwaardiger toepassen in de weg. Daarmee ontstaat de vraag: hoe kunnen we het momentum dat we nu hebben voor hoogwaardige verwerking van biomassa een stap verder brengen en opschalen?

Links

Verslag
Presentatie
Opname Sessie I
film
Opname Sessie II
film
Computers, servers en beeldschermen hebben een enorme impact op het milieu. Productie en gebruik kosten veel energie en de producten bevatten kritieke metalen. De korte afschrijvingsperiode zorgt jaarlijks voor de afdanking van miljoenen tonnen elektronische apparatuur, waardoor kritieke metalen snel op raken. Er is veel potentie voor slimmere en circulaire oplossingen, zoals levensduurverlenging. Maar in de praktijk wordt hiervan nog weinig gebruik gemaakt op de werkplek.

Tijdens het Circular Economy Lab: Circulair inkopen van ICT identificeerden we samen met experts en koplopers de knelpunten en bepaalden we hoe we circulaire oplossingen bereikbaar maken en opschalen. We richtten ons daarbij op inkopende organisaties (inkopers, categorie- en contractmanagers, onderhoud en service rondom ICT) en op vendoren/leveranciers van ICT-apparatuur. Aan het einde van 2020 organiseren we een Circular Economy Lab over dataservers.

Het 22ste Circular Economy Lab was online te bezoeken om iedereen de kans te bieden erbij te zijn. Velen deden mee met de open paneldiscussies met experts en deelden eigen ervaringen, leerden van elkaar en stelden de vragen die hen verder hielpen.

Utrecht Sustainability Institute & Amsterdam Economic Board


Programma

Dinsdag 29 september
10.00 – 12.00 uur

Welkom
door Jacqueline Cramer, Utrecht Sustainability Institute, moderator van het Lab

Introductie Circulariteit en ICT: urgentie en cijfers
door Joppe van Driel, Utrecht Sustainability Institute

Sessie I Circulariteit en ICT: huidige stand van zaken

Pitch Best practice: Display-as-a-Service
door Lowi Vervoorn, Schiphol

Paneldiscussie met:
* Christina Geierlehner, HP Inc.
* Robbert Hoeffnagel, Stichting Green IT Amsterdam
* Lowi Vervoorn, Schiphol Group

Onderwerpen

  • Welke circulaire oplossingen voor werkplekapparatuur worden nu al toegepast?
  • Welke drempels ervaren inkopende organisaties?
  • Welke drempels ervaren vendoren/leveranciers?
  • Hoe kunnen we het inkoopproces verbeteren zodat (rendabele) circulaire oplossingen binnen bereik komen?

Sessie II Naar een bredere toepassing van circulaire werkplekapparatuur

Pitch Nieuwe MVI-criteria voor ICT hardware
door Klaas van der Sterren, Rijkswaterstaat

Paneldiscussie met:
* Sybren Bosch, Copper8
* Michel Strijker, gemeente Almere
* Rudie de Vries, gemeente Haarlem
* Klaas van der Sterren, Rijkswaterstaat

Onderwerpen

  • Hoe ver kunnen we komen in circulaire oplossingen voor werkplekapparatuur?
  • Wat is hiervoor nodig? En waarom is dit belangrijk?
  • Wat kunnen we nu al veranderen?

Conclusies & vervolgacties
door Jacqueline Cramer