Home/Projecten/Afgeronde projecten/Ambassadeur platform Ordening & Ondergrond

Ambassadeur platform Ordening & Ondergrond

Integraliteit binnen ondergronds bouwen

Het platform Ordening en Ondergrond richt zich op integraliteit binnen ondergronds bouwen en legt zo de verbinding tussen de andere COB-onderzoeksgebieden. Gemeenten en provincies zijn bezig structuurvisies op te stellen voor de bovengrond, maar waarom zouden we die niet verbinden met de inrichting van de ondergrond? Integrale gebiedsontwikkeling is complex; het vergt samenwerking tussen veel partijen, vaak afkomstig uit verschillende werelden. Daarnaast is het afwegen van ondergrondse en bovengrondse oplossingen niet vanzelfsprekend. De meerwaarde van ondergronds bouwen zit hem vaak in de verbetering van de bovengrondse leef kwaliteit en die is lastig in geld uit te drukken.Om partijen te helpen bij de combinatie ordening en ondergrond, coördineert het COB verschillende onderzoeken op dit gebied. Het Platform verbindt partijen, initieert nieuwe projecten en ondersteunt praktijkgericht onderzoek. Hierbij richt ze zich niet alleen op bestuurders en overheden, maar op alle professionals die zich bezighouden met ruimtelijke ordening. Henk Werksma van COB is de coördinator van het platform Ordening & Ondergrond en Jacqueline Cramer van USI is de Ambassadeur. Jacqueline Cramer zorgt ook voor een verbinding met de onderzoekers binnen het Utrechts kenniscluster.

Ga naar cob.nl

Foto door Roel Wijnants – www.cob.nl

Doel
Advies uitbrengen.

Samenwerkingspartners
Bedrijven, gemeenten, professionals.

Financier
COB en aangesloten partners

Looptijd
2013 – 2016