Home/Projecten/Afgeronde projecten/Biogas ETC – Energizing the Countryside

Biogas ETC – Energizing the Countryside

Kleinschalige productie van groengas uit biogas

Dierlijke mest is een belangrijke veroorzaker van de broeikasgassen CH4 en N2O. Productie van biogas uit mest is een manier om deze emissies te voorkomen en om energie te produceren die kan dienen als biobrandstof voor transport of als vervanger van aardgas. Een groot probleem in het benutten van het potentieel dat opgeslagen zit in de dierlijke mest in Europa is de slechte kosteneffectiviteit van vergisters. Daarnaast liggen veel boerderijen te afgelegen om aansluiting te vinden bij bestaande (bio-) gasinfrastructuur. Het opwaarderen van biogas verbetert het businessmodel. Momenteel is dit echter alleen haalbaar op grote schaal. Dit project beoogt een innovatief en kostenefficiënt gas opwaardeersysteem op kleine schaal te ontwikkelen, gericht op kleinere or meer afgelegen boerderijen in Europa. Het project combineert het verwijderen van CO2 met het omzetten van H2S in onschadelijk elementair zwavel. Dit resulteert in een hoge kwaliteit brandstof die voldoet aan de NPR-ISO/TR 15403-2 norm.

Ga naar biogas-etc.eu

Doel
Testen van een innovatieve installatie voor het opwaarderen van de kwaliteit van biogas en ontwikkelen van een strategie voor de marktintroductie hiervan. Dit zal resulteren in een efficiëntere benutting en valorisatie van EU-biogasmiddelen, waardoor de behoefte aan subsidies wordt verminderd en een sterkere reductie van broeikasgasemissies wordt bereikt.

Samenwerkingspartners
Cornelissen Consulting Services BV (CCS) – Deventer, Imperial College Londen, Fraunhofer-Instituut voor Windenergie en Energiesysteemtechniek (IWES), GDF Suez, TNO, Provincie Utrecht, Wageningen Veehouderij Onderzoek.

Financier
Climate-KIC

Looptijd
2013 – 2015