CATO-2

Afvangen en ondergronds opslaan van CO2

Dit project is een vervolg op het eerste CATO-programma (2004-2009): onderzoek naar het afvangen, transporteren en opslaan van CO2. De voorloper van USI, het Utrecht Centrum voor Energie onderzoek, heeft het eerste CATO programma opgezet en geleid. Aangezien toepassing in de markt meer binnen bereik komt, is de rol van programmaleider voor CATO-2 overgedragen aan TNO. USI participeert in het Programme Office en verzorgt de communicatie.

Het onderzoeksprogramma van CATO-2 is vraaggestuurd: de consortium-partners geven richting aan het onderzoek. Demonstratieprojecten zorgen voor integratie tussen verschillende onderzoekslijnen. De gehele keten valt onder dit programma. Dit brengt vragen met zich mee zoals: hoe richt je een keten van afvang tot en met opslag efficiënt in, hoe garandeer je veiligheid, hoe moet je monitoren, wat moet er juridisch worden geregeld, en welke factoren zijn van invloed op de publieke perceptie. Er wordt zowel toegepast als fundamenteel onderzoek uitgevoerd. Uniek aan het onderzoeksprogramma is dat er ingenieurs, chemici, juristen, economen en sociale wetenschappers in samenwerken. Resultaten worden zoveel mogelijk openbaar gemaakt door publicatie op de Engelstalige website www.co2-cato.org. Uitleg aan het publiek wordt verstrekt op de Nederlandstalige website www.co2-cato.nl.

Ga naar co2-cato.org
boom

Doel

  • Bijdragen aan onderzoek naar de uitvoerbaarheid van CO2-afvang en –opslag als overgangsmaatregel naar een duurzaam energiesysteem
  • Uitvoeren van fundamenteel onderzoek (CO2-afvang volgens diverse technologieën, geologisch en geochemisch onderzoek, monitoring technieken)
  • Ondersteuning aan de realisatie van enkele grootschalige demonstratieprojecten waarin afvang, transport en opslag gerealiseerd worden in de praktijk

Samenwerkingspartners
Overheid, industrie, kennisinstituten en NGO’s: ruim 40 consortiumpartners.

Financier
Overheid en bedrijfsleven gezamenlijk: 50-50.

Looptijd
2009 – 2014