Home/Projecten/Afgeronde projecten/Closed Loop Communities

Closed Loop Communities

Innovatieve lokale kringloopsluiting

Het project Closed Loop Communities heeft als doel op lokaal (‘community’) niveau materiaal- en grondstofkringlopen te sluiten op nieuwe, innovatieve manieren. Onderzocht wordt hoe kleinschalige initiatieven van start-ups en maatschappelijke groeperingen optimaal gecombineerd kunnen worden met bestaande afvalmanagement- en recyclingstructuren. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden die het aanpassen van wettelijke en bestuurlijke structuren hiervoor bieden. In dit kader zijn in 2014 o.a. twee Circular Economy Labs georganiseerd en heeft het Copernicus Instituut van Universiteit Utrecht een studie gedaan naar de potentiële duurzaamheidswinst van kleinschalige initiatieven. Het project is in 2015 afgerond en geeft een goed overzicht van de kansen en belemmeringen voor kleinschalige initiatieven om lokale kringloopsluiting te faciliteren. De initiatieven die binnen het project geïdentificeerd zijn, zijn in contact gebracht met belangrijke spelers in de keten en zijn op verschillende manieren verder op weg geholpen.

Ga naar Closed Loop Communities

Circular Economy Lab. Foto door Dick Boetekees.

Doel
Het project Closed Loop Communities heeft als doel op lokaal (‘community’) niveau materiaal- en grondstofkringlopen te sluiten op nieuwe, innovatieve manieren. Dit is een essentiële stap in de transitie naar de circulaire economie. De primaire focus van het project ligt op de steden Londen en Utrecht; het uiteindelijk doel is om in bredere zin bij te dragen aan het opschalen van veelbelovende nieuwe innovaties binnen de EU.

Samenwerkingspartners
Institute for Sustainability (GB), Utrecht Sustainability Institute (NL), Universiteit Utrecht (NL),Veolia (GB), Polar HARCA (GB).

Financier
Climate-KIC (EIT)

Looptijd
2014 – 2015