Home/Projecten/Afgeronde projecten/Co-voorzitterschap MTH-platform

Co-voorzitterschap MTH-platform

Making Transitions Happen

De belangrijkste strategische uitdaging binnen Making Transitions Happen (MTH) is het creëren van een koolstofarme cultuur waarin bedrijven, gemeenschappen en burgers zich committeren om hun CO2 uitstoot te verminderen en zich aansluiten bij de mondiale klimaatveranderingsopgave.

Concrete aandachtspunten:

  • Netwerk: ons netwerk omvat degenen die een inventie kunnen bedenken en demonstreren en mensen die in de praktijk pionieren op het gebied van innovatieve oplossingen.
  • Opschaling: we ontwikkelen financiële instrumenten en modellen om innovatie op te schalen, bijvoorbeeld door een duurzaam inkoopbeleid
  • Verwijderen van barrières: we identificeren en verwijderen innovatiebarrières en ondersteunen een snelle marktintroductie van producten en diensten.

MTH is cross-disciplinair en fungeert als een katalysator en een versneller van de transitie naar een koolstofarme economie die veerkracht biedt aan klimaatverandering. MTH richt zich op de niet-technische barrières van sociale, institutionele, financiële, gedrags- of regelgevende aard en ontwikkelt producten gericht op het implementeren en opschalen van innovaties. Inmiddels is dit platform opgegaan in de nieuwe Climate-KIC thema’s.

Ga naar climate-kic.org

Doel
Faciliteren en ondersteunen van de ontwikkeling van een ambitieus projectenportfolio binnen het platform.
Faciliteren van samenwerking met andere platforms.

Samenwerkingspartners
Universiteit Utrecht, Provincie Utrecht e.v.a.

Financier
Climate-KIC (EIT)

Looptijd
2013 – 2014