Home/Projecten/Afgeronde projecten/De Amsterdamse Afvalketen

De Amsterdamse Afvalketen

Van grijs naar groen

Het Amsterdamse gemeentebestuur heeft de ambitie uitgesproken om een inhaalslag te maken op het gebied van afvalmanagement. De opdracht was een perspectief te bieden hoe Amsterdam in 2020 (met een doorkijk naar 2032) een ambitieus en tegelijkertijd realistisch afvalketenbeleid gerealiseerd kan hebben. De advisering spitste zich toe op het huishoudelijk afval.

Uitgangspunt van het advies was dat afval in de toekomst niet meer bestaat. In plaats van producten na gebruik af te danken, wordt afval grondstof voor nieuwe producten. Dit levert geld en werkgelegenheid op en draagt bij aan een beter milieu. Zo groeien we van een lineaire economie naar een circulaire (‘kringloop’) economie. De grote grijze afvalzak wordt een kleine restafvalzak. De bulk van ons huishoudelijk afval wordt omgezet in bruikbare grondstoffen en materialen. De missie van Amsterdam wordt daarom: “De Amsterdamse afvalketen: van grijs naar groen!”

In de eindrapportage worden drie stappen geformuleerd die Amsterdam kan zetten om de transitie te maken van een lineaire naar een circulaire economie:

  1. Stap 1 is om het huidige huishoudelijk afval als grondstof of materiaal opnieuw te gebruiken. Uitgangspunt is het principe ‘omgekeerd inzamelen’. Dichtbij huis worden voorzieningen geplaatst voor gescheiden inzameling en op loopafstand voorzieningen voor het restafval.
  2. Stap 2 richt zich op clustering van industriële activiteiten rond de circulaire economie (‘industriële symbiose’)
  3. Stap 3 is een duurzaam inkoopbeleid te ontwikkelen gericht op het bevorderen van de markt voor producten die vanuit het ‘wieg tot wieg’ (Cradle 2 Cradle) principe in de kringloop gehouden kunnen worden.

Tot slot is advies uitgebracht over de wijze waarop genoemde voorstellen organisatorisch in de praktijk gebracht kunnen worden.

Ga naar aebamsterdam.nl

Doel
Advies uitbrengen over de wijze waarop de gemeente Amsterdam een inhaalslag kan maken op het gebied van afvalmanagement.

Samenwerkingspartners
Gemeente Amsterdam en aangesloten stadsdelen.

Financiering
Afval Energie Bedrijf / Gemeente Amsterdam.

Looptijd
2013