Home/Projecten/Afgeronde projecten/Duurzaamheidsstrategie regio Midden Brabant

Duurzaamheidsstrategie regio Midden Brabant

Speerpunten duurzaamheid regionale en economische ontwikkeling Tilburg en omgeving

Tilburg en omgeving hebben al flinke stappen gezet in de richting van duurzaamheid. Dat blijkt uit de diverse initiatieven die genomen zijn door het bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en de overheid. De zichtbaarheid hiervan kan echter vergroot worden door bundeling ervan rond een aantal belangrijke duurzaamheidsthema’s. Door deze bundeling kan ook scherper bepaald worden wat de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen zijn. Op grond daarvan is het mogelijk om gezamenlijk te bepalen hoe de regio Midden Brabant zich kan profileren vanuit regionaal economisch beleid op het thema duurzaamheid. Daarbij wordt naast het milieuperspectief ook het perspectief van sociale innovatie meegenomen.

De regio heeft een aantal sterke sectoren, waaronder logistiek, zorg en recreatie/ontspanning. Bezien moet worden hoe duurzaamheid hierin ook een verankering kan krijgen. In het proces spelen naast grote bedrijven ook MKB bedrijven en publieke organisaties een rol.

Doel
In samenspraak met relevante stakeholders opstellen van een duurzaamheidsstrategie voor de regio Midden Brabant/regio Tilburg welke goed aansluit bij de regionale, economische ontwikkeling.

Samenwerkingspartners
Midpoint Brabant, bedrijven, gemeenten, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en andere professionals.

Financiering
Gemeente Tilburg.

Looptijd
2013.