Duurzame Campus

De campus als duurzame innovatiebron

Universiteiten en hun campussen zijn goede (duurzame) innovatiebronnen vanwege de werkzaamheden van de faculteiten, studenten en ondernemers – zowel start-ups als gevestigde bedrijven die van de campus willen profiteren. Bovendien willen de meeste universiteiten zich inzetten voor een meer duurzame bedrijfsvoering. Echter zij passen zelden de baanbrekende innovatieve technologieën toe die ontwikkeld worden door hun eigen mensen.

Dit project is erop gericht om campussen door heel Europa te ondersteunen om een florerend ecosysteem (van universiteiten, leveranciers, start-ups etc.) te ontwikkelen waar nieuwe duurzame innovaties kunnen worden ontwikkeld, getest, uitgewisseld en geïmplementeerd. Het uiteindelijke doel van dit Verkenningsproject is om iedere campus binnen het Climate-KIC netwerk te voorzien van de juiste handvaten om een regionale innovatiemotor te worden waarin het gehele ontwikkelingstraject van model tot pilot tot markt is ondergebracht. Op de campus zullen nieuwe duurzame technologieën en diensten zowel ontwikkeld als gelanceerd worden, waarbij de campus en de omliggende regio als primaire markt worden gezien.

Het project is in de eerste helft van 2015 afgerond en heeft bijgedragen aan het versmallen van de veel-ervaren kloof tussen de wetenschappelijke kennis en de bedrijfsvoering van de universiteit. Hierdoor gaan de campussen steeds meer functioneren als broedplaatsen voor duurzame innovatie.

Ga naar sustainablecampus.eu

Doel
Ontwikkeling van een ambitieus project om de duurzame ambities van 8 Europese campussen te intensiveren.

Samenwerkingspartners
Universiteit Utrecht, TU Delft, Wageningen UR, Fondaterra, Universiteit van Valencia, Universiteit van Debrecen, Universiteit van Warwick, Universiteit van Berlijn.

Financier
Climate-KIC (EIT)

Looptijd
2013 – 2015