Energiepunt Bodem

WKO-loket in Utrecht

De Gemeente Utrecht wil goed functionerende bodemenergiesystemen in de Utrechtse bodem bevorderen. Er liggen kansen, vooral in de historische binnenstad van Utrecht en in gebieden als Rijnsweerd, De Uithof en het Stationsgebied. Echter, de huidige situatie rond bodemenergiesystemen in Utrecht is niet optimaal. De gemeente wil deze situatie verbeteren door meer regie te voeren en ondersteuning te bieden bij de totstandkoming en monitoring van goed functionerende wko’s. Belangrijke instrumenten zijn een centraal informatiepunt en een masterplan voor bodemenergiesystemen.

Ter afsluiting van dit project is de kennisdeelbijeenkomst Energiepunt Bodem georganiseerd op 23 september 2015.

Meer lezen over Energiepunt Bodem

Doel
Ter bevordering van efficiënte toepassing van bodemenergiesystemen richt de gemeente een kennisbank en een informatiepunt voor bodemenergie op: het Energiepunt Bodem. Er is al veel expertise beschikbaar over warmte- en koudeopslag, maar die is versnipperd. Het project wil deze expertise verbinden, benutten en extern toegankelijk maken.

Samenwerkingspartners
Gemeente Utrecht, Provincie Utrecht, Waterschap HDSR, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Financier
Gemeente Utrecht, Rijksoverheid.

Looptijd
2012 – 2015