Eurbanlab

Europees netwerk van bestaande en nieuwe ‘urban living labs’

Het project Eurbanlab ontwikkelt een netwerk van bestaande en nieuwe Europese ‘urban living labs’ voor duurzame stedelijke herontwikkeling. Deze testgebieden vormen een gezamenlijk platform waarin duurzame innovaties worden gerealiseerd, geëvalueerd en vermarkt, ook in het buitenland.

Inmiddels is Eurbanlab in bedrijf en uitgebreid met een showcase voor duurzame innovaties en assessment tools.

Ga naar eurbanlab.eu

Doel
Het doel is om innovaties in duurzame stedelijke (her)ontwikkeling, woningbouw en renovatie te identificeren, te evalueren en de succesvolle innovaties om te zetten in nieuwe duurzame bedrijvigheid door deze te laten ‘landen’ in andere locaties in Europa, o.a. in de ‘urban living labs’ gelieerd aan het Eurbanlab netwerk.

Samenwerkingspartners
(FR) Fondaterra, Advancity, Vinci, GDF-Suez, UVSQ-REEDS, École des Ingénieurs de la Ville de Paris, EPAMARNE, Paristech, (UK) Imperial College London, Institute for Sustainability, (NL) TNO, Stadshavens Rotterdam, Provincie Utrecht, Utrecht University, USI, TU Delft, (DE) TU Berlin, (ES) Instituto Valenciano de la Edificatión.

Financier
Climate-KIC (EIT)

Looptijd
2012 – 2014