FIEGO

Duurzaamheid in voorwaarden voor financiering commerciële vastgoed

Een krachtig instrument om duurzaamheid (met name energiebesparing) te stimuleren is het verhogen van de lat voor minimale duurzaamheid als financieringsvoorwaarde. Dit project onderzoekt de mogelijkheden om duurzaamheid onderdeel te maken van de voorwaarden van de financiers van allereerst nieuwbouw en te herontwikkelen kantoren, vervolgens andere typen commercieel vastgoed en tenslotte herfinanciering van bestaand vastgoed. De doelstelling is:

  • dat er geen niet-duurzame panden meer bijkomen,
  • dat duurzaamheid bij herontwikkelingen altijd een rol speelt, en
  • dat de bestaande voorraad versneld wordt verduurzaamd. Het feit dat duurzaam vastgoed beter rendeert dan conventioneel vastgoed vormt de basis van dit project.
Meer lezen over FIEGO

Doelen
Het identificeren en definieren van duurzaamheidscriteria met gerelateerde risicocriteria, een haalbaarheidstoets van de criteria en een analyse met aanbevelingen m.b.t. de robuutsheid en implementatie van de criteria.

Samenwerkingspartners
GRESB, Holland Financial Centre, FGH, Syntrus Achmea, ING Real Estate Finance, ABN Amro, SNS Property Finance, NIBC.

Financiering
TKI-Energo, RVO

Looptijd
2013 – 2016