Home/Projecten/Afgeronde projecten/Inside Out Prototype

Inside Out Prototype

Op weg naar energieleverende hoogbouwflats

Het project ‘Inside Out’ ontwikkelt en test een modulair renovatiesysteem om hoogbouwflats energieleverend te maken. De ontwikkeling van het Inside Out systeem moet leiden tot een doorbraak in de duurzame renovatie van hoogbouwflats uit de jaren ’60 en ’70 naar energieleverende wooncomplexen. Inside Out integreert multifunctionele bouwdelen aan de buitenzijde van de flat; ‘inside out’. De kern wordt gevormd door drie multifunctionele bouwdelen: dakdeel, langsgeveldeel en kopgeveldeel. Door modulaire bouwdelen te combineren met duurzame energieopwekking en lokale energieopslag vermindert de piekbelasting op het net en profiteren bewoners van lage woon- en mobiliteitslasten.

‘Inside Out Prototype’ is het vervolg op TKI-project ‘Inside Out Proof-of-Principle‘. In de tweede fase van Inside Out wordt een proefwoning aan de Henriëttedreef in Utrecht voorzien van het renovatiesysteem. De derde fase is ‘Inside Out – Testflat‘. In de fase prototype wordt de werkende, bewoonde woning onder real-life condities onderzocht op energetische, bouwkundige, esthetische, financiële en gedragsmatige aspecten. Met de hieruit voortkomende onderzoeksresultaten wordt het renovatiesysteem gevalideerd en geoptimaliseerd. Zo wil het Inside Out-consortium een bijdrage leveren aan de seriematige renovatie van 250.000 hoogbouwflats.

Ga naar de projectsite

Renovatie hoogbouwflat Henriëttedreef Utrecht

Doel

Het doel van het project Inside Out is om een modulair ‘Inside Out’ renovatiesysteem te ontwikkelen en te testen om hoogbouwflats energieleverend te maken. Door het renovatiesysteem in de proefwoning te onderzoeken wordt het gevalideerd en geoptimaliseerd. Zo wil Inside Out een bijdrage te leveren aan de duurzame, seriematige renovatie van 250.000 hoogbouwwoningen tot energieleverende wooncomplexen in Nederland.

Samenwerkingspartners

Het project wordt uitgevoerd door het Inside Out-consortium bestaande uit Bo-Ex, Nefit-Bosch Thermotechniek, Alkondor Hengelo, Bos Installatiewerken, LomboXnet, Mex Architects, Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht, onder leiding van het Utrecht Sustainability Institute.

Financier

Het project wordt uitgevoerd met Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Looptijd

2018