Home/Projecten/Afgeronde projecten/Marktverkenning Soesterberg

Marktverkenning Soesterberg

Duurzaamheid vliegbasis Soesterberg

Deze opdracht geschiedt in het kader van de ‘Marktverkenning duurzaamheid vliegbasis Soesterberg t.b.v. een marktconsultatieplan’ van de Provincie Utrecht.

De opdracht bestaat uit het voorbereiden en houden van een brainstormsessie met marktpartijen over de mogelijkheden om de woonwijk naast de vliegbasis marktconform te ontwikkelen waarbij wordt voldaan aan de duurzaamheidsambities zoals gesteld in het Ruimtelijk Plan. Tevens wordt op grond van de brainstorm advies uitgebracht over een marktconsultatie.

Doel
Advies uitbrengen.

Samenwerkingspartners
Provincie Utrecht, Vliegbasis Soesterberg, Gemeente Soest, Wavin, Rabobank Utrecht, Eneco, Deltares, Seinen Projectontwikkeling, Faro Architecten, SAB, Patrimonium, Latei, Stedin, AM Duurzaam, Greenspread.

Financiering
Provincie Utrecht.

Looptijd
2012.