Platform TBE

Transformatie van de gebouwde omgeving

Het Climate-KIC platform Transforming the Built Environment (TBE) wil de transformatie van de gebouwde omgeving versnellen richting energie- en grondstofefficiëntie en emissiereductie. Het werkveld betreft nieuwbouw en bestaande bouw waar de grootste uitdaging ligt. Het platform TBE is een van de acht platforms binnen Climate-KIC. In dit platform vertegenwoordigt USI de belangen van de Nederlandse Climate-KIC partners.

Inmiddels is platform TBE opgegaan in de nieuwe Climate-KIC thema’s.

Ga naar climate-kic.org

Doel
Het platform TBE richt zich op de enorme ecologische, economische en technologische uitdagingen in de gebouwde omgeving: gebouwen maken 40% uit van de broeikasgassen veroorzaakt door de mens, ongeveer 10% van het BNP van landen en 8% van de banen wereldwijd.
Het platform TBE wil de transitie naar duurzame gebouwde omgeving versnellen en de emissies substantieel terug brengen middels combinaties van financiële incentives en technologieontwikkeling. Dit in verschillende soorten gebouwen en uiteenlopende geografische en culturele omstandigheden.

Samenwerkingspartners
ETH Zürich, Knight Frank London, Valencia Institute of Building Technology, TU Berlin, Chalmers University Gotenburg.

Financier
Climate-KIC (EIT)

Looptijd
2012 – 2014