Home/Projecten/Afgeronde projecten/Recycling van bouw- en sloopafval

Recycling van bouw- en sloopafval

Van Cirkelstad naar Cirkelland

Dit project richt zich op het kwalitatief hoogwaardig recyclen van bouw- en sloopafval op landelijke schaal. De ervaringen van ‘Cirkelstad’ (Rotterdam), waar duurzaamheidswinst wordt geboekt door ketensamenwerking, vormen het uitgangspunt. Het Cirkelstad concept wordt benut om opschaling naar landelijk niveau mogelijk te maken. Dit zal leiden tot efficiënter grondstoffengebruik en de daaraan verbonden milieuvoordelen, zoals het reduceren van CO2 emissies. Daarnaast brengt het economische voordelen met zich mee, zoals besparingen door ketensamenwerking en door hergebruik en recycling van bouw- en sloopafval. Bovendien kan het opschalen van het ‘Cirkelstad’ concept resulteren in een concurrentievoorsprong van de Nederlandse bouw- en sloopsector op bedrijven in andere EU landen.

De hele bouwketen (inclusief de vraagkant/Aedes) wil zich voor de uitvoering van dit project inzetten. De Universiteit Utrecht en het Utrecht Sustainability Institute (USI) bundelen de aanwezige kennis en zorgen voor de interne en externe communicatie en de projectleiding. Alle hieronder genoemde partijen nemen deel aan de projectgroep.

Ga naar de website van Cirkelstad

Doel
Onze ambitie is om het ‘Cirkelstad’ concept, waarin duurzaamheidswinst wordt geboekt door ketensamenwerking, op te schalen naar landelijk niveau. Dit zal naast een efficiënter grondstoffengebruik en de daaraan verbonden milieuvoordelen, zoals het reduceren van CO2 emissies, een aantal andere belangrijke effecten hebben, zoals besparingen door ketensamenwerking en door hergebruik en recycling van bouwafvalstromen.

Samenwerkingspartners
Universiteit Utrecht, Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen, Oranje BV, Dutch Green Building Council, Aedes, TNO, BRBS, Van Gansewinkel, Bouwend Nederland, Strukton, Search Ingenieursbureau.

Financiering
Ministerie van I&M en de samenwerkingspartners (‘in kind’).

Looptijd
2013 – 2014