ReFoMo

Energiezuinige historische monumenten

Het project ReFoMo (REduced FOotprints of MOnumental structures, landscapes and buildings) verduurzaamt unieke historische monumenten door in te zetten op energiebesparing. Het project wil de markt voor deep retrofit van monumenten ontwikkelen met als start een marktstudie naar de kansen voor deep retrofit van monumenten, een analyse van beschikbare producten en diensten en vaststelling van de innovatiebehoefte. Het project is in 2015 afgerond. De drie verschillende case studies in Hongarije, Italië en Nederland hebben een goed overzicht opgeleverd van mogelijke maatregelen, best practices en de voornaamste barrières die men tegenkomt bij het grondig verduurzamen van monumentale panden.

Ga naar refomo.eu

Doel
Het project beoogt drie case studies uit te voeren naar innovatieve technische en procesmatige oplossingen voor deep retrofit van monumenten. De marktstudie onderzoekt de kansen en mogelijke barrières voor deze oplossingen. Eindgebruikers en specialisten worden vanaf de start in het project betrokken.

Samenwerkingspartners
Provincie Utrecht, Arcadis, Universiteit Utrecht, USI, (HU) NEGOS, (IT) UNIBO Bologna, (ES) AIDICO Valencia.

Financier
Climate-KIC (EIT)

Looptijd
2013 – 2015