Home/Projecten/Afgeronde projecten/Sustainable Biomass Partnership

Sustainable Biomass Partnership

Voorzitter van de klankbordgroep

Duurzaam geproduceerde biomassa zal een steeds grotere rol gaan spelen in de ontwikkeling van de duurzame energiemix in Europa. Het Sustainable Biomass Partnership is een non-profit partnerschap waarin een aantal van de grootste biomassa verbruikers verenigd is voor grootschalige energieopwekking in de EU. Op dit moment participeren de volgende energieproducenten: EON, DONG Energy, DRAX Power, Electrabel-GDF SUEZ, Nuon-Vattenfall, Hofor en RWE-ESSENT.

Het doel is om standaards en processen te ontwikkelen die de sector in staat stellen om wettelijke, reglementaire en duurzaamheidseisen voor houtachtige biomassa na te leven. Daarbij zal SBP streven om bestaande geloofwaardige mechanismen te adopteren in plaats van te dupliceren, zoals bijvoorbeeld certificering voor duurzaam bosbeheer.Om dit proces te begeleiden is de SBP stuurgroep aangesteld als tijdelijke werkgroep. Het specifieke mandaat van deze werkgroep is:

  1. het ontwikkelen van een certificeringsschema overeenkomstig met de regelgeving op het gebied van duurzaamheid in de EU en lidstaten
  2. het vergroten van draagvlak en participatie in het certificeringssysteem onder beleidsmakers, producenten, eindgebruikers en NGOs, het opbouwen van vertrouwen en geloofwaardigheid, en het verkrijgen van erkenning als een algemeen aanvaarde Europese norm voor duurzaamheid van vaste bio-energie.

Er wordt parallel gewerkt aan beide doelstellingen.

Deze Stuurgroep heeft een onafhankelijke Klankboardgroep aangesteld verantwoordelijk voor het geven van advies over strategische vraagstukken en de ontwikkeling van de bijbehorende multi-stakeholder processen. Jacqueline Cramer treedt op als voorzitter en Sander de Vries als secretaris van de Klankbordgroep.

Ga naar sustainablebiomasspartnership.org

Doel
Optreden als de voorzitter en secretaris van de Klankbordgroep, die adviseert op strategisch niveau over de ontwikkeling van een effectief en geloofwaardig duurzaamheid (certificering) systeem voor de aanschaf van duurzame vaste biomassa.

Samenwerkingspartners
SBP

Financier
SBP

Looptijd
2013 – 2014