Home/Projecten/Afgeronde projecten/Sustainable Finance Lab

Sustainable Finance Lab

Duurzame financiële sector

Op initiatief van prof. Herman Wijffels en prof. Klaas van Egmond van de Universiteit Utrecht en het Utrecht Sustainability Institute (USI) en Peter Blom, CEO van Triodos Bank is in 2011 het Sustainable Finance Lab opgericht. In dit Lab zijn wetenschappers uit verschillende wetenschappelijke disciplines samengebracht. Triodos Bank en De Nederlandsche Bank leveren een financiële bijdrage.

Doel is het ontwikkelen van ideeën voor een daadwerkelijke verduurzaming van de financiële sector. Een dergelijke, stabiele en robuuste financiële sector draagt bij aan een economie die de mens dient zonder daarbij zijn leefmilieu uit te putten. Om dit te realiseren zijn meer fundamentele veranderingen nodig dan wat nu op de maatschappelijke agenda staat.

Het Sustainable Finance Lab levert een bijdrage aan de hervorming van de financiële sector via individuele en gezamenlijke publicaties en presentaties en openbare debatavonden in het Academiegebouw in Utrecht.

Ga naar sustainablefinancelab.nl

Doel
Doel van het Sustainable Finance Lab is een stabiele en robuuste financiële sector die bijdraagt aan een economie die de mens dient zonder daarbij zijn leefmilieu uit te putten. Hiertoe ontwikkelen wij ideeën en bieden een platform om deze te bespreken. SFL wil een brug zijn tussen de academische wereld en de praktijk; wetenschappers in gesprek brengen met financiële professionals, toezichthouders, beleidsmakers en andere bij een duurzame financiële sector betrokkenen.

Samenwerkingspartners
Het Sustainable Finance Lab is een informeel netwerk van merendeels academici van verschillende disciplines en universiteiten in Nederland die lid zijn op persoonlijke titel.

Financier
Triodos Bank, De Nederlandsche Bank, Universiteit Utrecht

Looptijd
2011 – heden