Home/Projecten/Afgeronde projecten/Woningbouwconcept Veghel

Woningbouwconcept Veghel

De ontwikkeling van een integraal, duurzaam en betaalbaar woningbouwconcept

Dit project richt zich op de toepassing van een nieuw, duurzaam en kostenefficiënt woningbouwconcept in de gemeente Veghel. Het doel is 75 woningen te bouwen die energieneutraal zijn door hun energie-efficiënte gebouwschil en installatietechniek enerzijds, en het lokaal opwekken van duurzame energie anderzijds. Verder wordt het gebied ingericht op minimaal watergebruik en maximale waterretentie. Daarmee worden de energie- en waterlasten voor de bewoners substantieel verlaagd. USI heeft een expertmeeting georganiseerd om te onderzoeken hoe dit woningbouwconcept zo kosteneffectief en ecologisch verantwoord mogelijk in praktijk kan worden gebracht. Op grond van dit onderzoek vindt nu vervolgonderzoek plaats.

Het concept wordt ontwikkeld door de Coöperatieve vereniging Dutch Innohouse, opgericht door RO groep, Phidias, TumCom en Van den Berg Groep. Deze marktgerichte partijen vertegenwoordigen: ontwikkel en bouwmanagement, architectuur, concept ontwikkeling, marketing en communicatie. Dutch Innohouse wordt bijgestaan door de kennisinstituten: Technische Universiteit Eindhoven vertegenwoordigd door prof. dr.ir. Jos Lichtenberg en het Utrecht Sustainability Institute vertegenwoordigd door prof. dr. Jacqueline Cramer. Beide personen hebben zitting in de raad van advies van Dutch Innohouse coöperatieve vereniging.

Ga naar veghelsbuiten.nl

Doel
Het realiseren van kwalitatieve betaalbare, energie neutrale en duurzame woningen met lage maandlasten.

Samenwerkingspartners
Ecofys, TNO, Deltares, DNVKema, Wavin, Gemeente Veghel.

Financiering
Coöperatieve vereniging Dutch Innohouse.

Looptijd
2012 – 2013.