Project Description

Home/Circular Economy Labs/Circular Economy Lab 17 – Bedrijfsafvalstromen

Circular Economy Lab 17: Bedrijfsafvalstromen

In onze huidige economie komen grote hoeveelheden bedrijfsafvalstromen vrij. Verschillende van deze stromen worden verbrand en zelfs in toenemende mate gestort. Waarom worden dergelijke reststromen nu nog gestort of verbrand? En hoe kunnen dergelijke reststromen hoogwaardiger worden gerecycled?

4 december 2017

Reststromen

In onze huidige economie komen grote hoeveelheden bedrijfsafvalstromen vrij. Verschillende van deze stromen worden verbrand en zelfs in toenemende mate gestort. Dit geldt onder andere voor sorteerresidu, slib, A- en B-hout en organische natte fractie. Deze stromen hebben meer potentie dan te eindigen in verbranding of storten.

Een recente ontwikkeling is het onlangs gepresenteerde regeerakkoord. Hierin is vastgelegd dat de belasting op storten en verbranden van afval met een nog onbekend bedrag verhoogd wordt. Ook treedt naar verwachting later dit jaar het derde Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP3) in werking. Deze ontwikkelingen bieden kansen voor het hoogwaardiger verwerken van bedrijfsafvalstromen. Belangrijke vragen die nu opkomen zijn:

 • Waarom worden dergelijke reststromen nu nog gestort of verbrand?
 • Hoe kunnen dergelijke reststromen hoogwaardiger worden gerecycled?
 • Wat zijn de belemmeringen in dit proces en hoe kunnen deze worden weggenomen?
 • En welke bijdragen kunnen de betrokken bedrijven en andere belanghebbenden hieraan leveren?

Deze vragen stonden centraal tijdens het 17e Circular Economy Lab. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het Utrecht Sustainability Institute in samenwerking met Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de Amsterdam Economic Board. Het lab vond plaats op maandag 4 december 2017 in de Aula van het Academiegebouw, Domplein, Utrecht.

Links

Bekijk de presentatie:
Lees het verslag:
Bekijk de opname:
film
Bekijk de fotoreportage:

Programma

Dinsdag 29 september
10.00 – 12.00 uur

Welkom
door Jacqueline Cramer, Utrecht Sustainability Institute, moderator van het Lab

Introductie Circulariteit en ICT: urgentie en cijfers
door Joppe van Driel, Utrecht Sustainability Institute

Sessie I Circulariteit en ICT: huidige stand van zaken  

Pitch Best practice: Display-as-a-Service
door Lowi Vervoorn, Schiphol

Paneldiscussie met:
* Christina Geierlehner, HP Inc.
* Robbert Hoeffnagel, Stichting Green IT Amsterdam
* Lowi Vervoorn, Schiphol Group

Onderwerpen

 • Welke circulaire oplossingen voor werkplekapparatuur worden nu al toegepast?
 • Welke drempels ervaren inkopende organisaties?
 • Welke drempels ervaren vendoren/leveranciers?
 • Hoe kunnen we het inkoopproces verbeteren zodat (rendabele) circulaire oplossingen binnen bereik komen?

Sessie II Naar een bredere toepassing van circulaire werkplekapparatuur

Pitch Nieuwe MVI-criteria voor ICT hardware
door Klaas van der Sterren, Rijkswaterstaat

Paneldiscussie met:
* Sybren Bosch, Copper8
* Michel Strijker, gemeente Almere
* Rudie de Vries, gemeente Haarlem
* Klaas van der Sterren, Rijkswaterstaat

Onderwerpen

 • Hoe ver kunnen we komen in circulaire oplossingen voor werkplekapparatuur?
 • Wat is hiervoor nodig? En waarom is dit belangrijk?
 • Wat kunnen we nu al veranderen?

Conclusies & vervolgacties
door Jacqueline Cramer