Project Description

Home/Circular Economy Labs/Circular Economy Lab 3: Papier en karton

Circular Economy Lab 3: Papier en karton

Papier- en kartonproducten worden over de hele linie al voor 80% gemaakt uit oud papier. Toch is er ook in deze sector nog veel te winnen. Daarom stond tijdens het derde Circular Economy Lab, dat het Utrecht Sustainability Institute organiseerde op 28 januari in het Academiegebouw in Utrecht, de volgende vraag centraal: Hoe kan de papier- en kartonindustrie samen met ketenpartners de volgende stappen zetten in het sluiten van de kringloop van papier en karton?

28 januari 2014

Links

Bekijk de presentatie:
Lees het verslag:
Bekijk de opname:
film
Bekijk de fotoreportage:

Programma

Moderator: Jacqueline Cramer, directeur USI

19.30 uur
Ontvangst met koffie en thee

20.00 uur
Introductie Circular Economy Lab 3 – Recycling van papier en karton
Sander de Vries, cluster manager grondstoffen Utrecht Sustainability Institute

20.05 uur
BLOK 1: STAND VAN ZAKEN EN UITDAGINGEN
Stand van zaken en ontwikkelingen rondom recycling van papier en karton
Arie Hooimeijer, directeur KCPK – KennisCentrum Papier en Karton
Gevolgd door discussie o.l.v. Jacqueline Cramer met Arie Hooimeijer en de zaal

20.30 uur
BLOK 2: MOGELIJKE OPLOSSINGEN
Drie korte toelichtingen op:

Resultaten van de kwaliteit van het ingezamelde papier en karton
Wienus van Oosterum, directeur Papier Recycling Nederland

Gescheiden inzamelen van wit en gekleurd papier: pro’s & con’s
Pieter Reus, adviseur Onsburo, voormalig ambtelijk trekker SRE programma Materialentransitie / adviseur bij SRE Milieudienst

Recycling van drankverpakkingen: is dit praktisch mogelijk en hoe?
Taco Kingma, Manager Sustainable Business Friesland Campina

Gevolgd door discussie o.l.v. Jacqueline Cramer met panelleden en de zaal

21.30 uur
BLOK 3: NAAR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE IN DE PAPIER EN KARTONKETEN
Toekomstvisie: het sluiten van de kringloop van papier en karton
Math Jennekens, directeur R&D Sappi Europe en bestuursvoorzitter KCPK

Vervolgens wordt Math Jennekens geïnterviewd door Ties Mouwen en Sybren Bosch, beiden masterstudent Sustainable Development aan de Universiteit Utrecht.

21.50 uur
Gezamenlijk formuleren van conclusies en vervolgstappen

22.00 uur
Afsluiting en netwerkborrel